Organisatieontwikkeling

Ook voor organisaties geldt dat zij een eigen verantwoordelijkheid kennen.

De snelheid van ontwikkeling neemt steeds verder toe en de samenhang tussen verschillende elementen wordt steeds complexer. Dit maakt de besturing die gebaseerd is op beheersing en controle steeds minder effectief.
Deze ontwikkeling zal, tenzij wij kritisch naar de besturing kijken, leiden tot totale onbestuurbaarheid.
Bestuurbaarheid is voor een gezonde bedrijfsvoering van levensbelang. Dit vraagt om transformatie van de traditionele beheersmechanismen naar beheermechanismen die zich beter verhouden tot de nieuwe situatie.Kort gezegd dient er een verschuiving op te treden van ‘het verdienen van geld’ als prominent doel naar het ‘leveren van toegevoegde waarde’, waarbij geld slechts een middel is.
Dit vraagt om een andere besturing van organisaties.
Kenmerkend voor deze besturing is dat deze gebaseerd is op voor iedereen heldere doelen en gemeenschappelijke normen en waarden. Door een goede uitwerking van organisatiedoelen naar doelstellingen per organisatieonderdeel en individu, met bijbehorende verantwoordelijkheden, ontstaat een transparant besturingsmodel. Dit doet recht aan het vakmanschap van de werkers. Leiders worden weer leiders in plaats van controleurs.

Herken je bijvoorbeeld een van de volgende situaties?

  • Resultaten worden moeizaam of niet gehaald.
  • De sfeer is niet positief motiverend.
  • Het verzuim is hoger dan gemiddeld.
  • Uit het werkoverleg komen spontaan geen nieuwe ideeën naar voren.
  • Nieuwe klanten zijn geen blijvers.
  • “Ja maar” is vaak de eerste reactie.

Ik ga graag de uitdaging aan naar de specifieke situatie te kijken.


 

© 2017 Hans Poiesz Intuïtieve Coaching en Organisatieontwikkeling