Intuïtief

Intuïtief betekent letterlijk: gegrond op onmiddellijke, niet op begripsdenken en redenering berustend overtuiging van de waarheid.
Anders gezegd: het primaire weten op grond van innerlijk, onberedeneerd weten.

Intuïtie is te ontwikkelen. Hierin leer je een steeds beter onderscheid te maken tussen feiten, ideeën, emoties, overgenomen meningen en de interpretaties daarvan. Door het geven van aandacht aan je innerlijk, ontwikkel je jouw zelfkennis.
Intuïtieve ontwikkeling is een groeiproces, hiervoor is het belangrijk dat je leert ontspannen, buiten kaders te denken en positieve vragen te stellen.

Intuïtie komt niet in de plaats van rationaliteit maar is hier een aanvulling op.

Als het je lukt om je ratio en je intuïtie met elkaar in verbinding te brengen, dan versterken ze elkaar.


 

© 2017 Hans Poiesz Intuïtieve Coaching en Organisatieontwikkeling